Dotační programy v Tišnově v roce 2015

12 května, 2015 Spolky0

Rada města na pondělním zasedání 4. 5. 2015 schválila dotace do 50.000,- Kč, resp. doporučila zastupitelstvu schválit dotace nad 50.000,- Kč ve vyhlášených dotačních titulech pro rok 2015 a to v oblastech:

  • Sociální služby
  • Prorodinné aktivity
  • Sport a tělovýchova – provoz
  • Sport a tělovýchova – činnost
  • Kultura
  • Ostatní zájmová činnost
  • Volnočasové aktivity mládeže

ve kterých bylo po projednání příslušnými komisemi, poradními orgány Rady, rozděleno celkem 2.906.000,- Kč

Následuje tabulka jednotlivých oblasti s příjemci dotací.