Projednání rozpočtu města Tišnova na rok 2015

16 března, 2015 Radnice0

Tento text vznikl zejména jako upřesnění všímavým občanům města, kteří sledují zastupitelstvo ať už online nebo poté offline z webu města. Ono totiž to vypadá, že obecně návrhy mají jen opoziční zastupitele a koaliční ne, kteří jen sedí a mlčí. Ale koaliční zastupitelé se také setkávájí a setkali se n-krát (n > 3). A též se diskutovalo o jednotlivých návrzích a též se argumentovalo různým způsobem. Jen to nebylo a není vidět na záznamu z projednávání zastupitelstva. Takže v tom má vlastně opozice maličkou výhodu při on/offline přenosu. Ale tak to je.

Rozpočet je k nahlédnutí zde: http://tisnov.cz/cs/mesto/dokumenty-mesta/rozpocet.html

Off line záznam je zde: http://tisnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-rada/videozaznamy-z-jednani-zastupitelstva.html.

A jak se zastupitelé k rozpočtu a zejména k návrhům na změnu vypořádali? No, všechny byly zamítnuty… Asi je nasnadě vysvětlení.

Hlavním argumentem nebyla např. smysluplnost návrhů, ale spíše zasazení návrhů do koncepce, strategie či plánu a ne vždy zcela dostatečná konkretizace některých záměrů (např. skatepark). Dalším důvodem je nutnost provedení určitých kroků k ověření jejich smysluplnosti (např. pořízení vozidla pro Městskou policii či zatrubnění v Hajánkách). Nešťastné bylo také to, že některé z těchto návrhů byly předloženy až v momentě projednávání návrhu rozpočtu na zastupitelstvu, přičemž zastupitelé měli možnost je přednést v rámci rozpočtového procesu např. prostřednictvím komisí či výborů či na pracovním jednání zastupitelstva.

JE VŠAK TŘEBA ZDŮRAZNIT, ŽE ZE STRANY KOALICE BYLA OPOZICE POCHVÁLENA ZA KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ ROZPOČTU. SOUČASNĚ BYLI VŠICHNI ZASTUPITELÉ UJIŠTĚNI, ŽE ROZPOČET MĚSTA JE „ŽIVÝ ORGANISMUS“, PŘIČEMŽ V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO ROKU MAJÍ MOŽNOST PŘIJÍT S NÁVRHEM NA ZAŘAZENÍ URČITÉHO PROJEKU DO ROZPOČTU. POKUD NEBUDE POCHYB O JEHO SMYSLUPLNOSTI, BUDE MOŽNÉ JEJ ZAŘADIT DO ROZPOČTU V RÁMCI SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ.

Jsme názoru, že je důležitější mít plán (a říkejme mu strategický, koncepční, systematický, systémový dokument) a ten plnit/neplnit, případně ho aktualizovat, než jednorázově provést změnu. Výjimka je institut, který je možný, ale je to výjimka a neměla by být pravidlem. Takže pokud je to jen trošku možné, postupoval bych tímto směrem. Sám si uvědomuji, že ne vždy tomu tak bude. Takže pojďme vypracovat tento plán, máme komise, výbory na odborné posouzení, pojďme vytvořit studie, projekty a můžeme se bavit dál. Do rozpočtu je pak možné přidat takovou změnu formou rozpočtového opatření. A dopředu bych chtěl předejít případným připomínkám, že je to snad byrokratický přístup. Není… Pokud jde o statisíce, ale vlastně i o tisíce z veřejných zdrojů, systematičnost je na místě.

Nakonec návrhy změn v  rozpočtu neprošly ne proto, že by je navrhla opozice. Obdobné návrhy padaly i na koaličních jednáních, která se týkala rozpočtu. Byla a je to výzva ke změně stylu práce. A to zejména Rady města či vládnoucí koalice. Ale také opozice. No, je to závazek.

Tedy závěrem, zamítnutí některých návrhů na zasedání zastupitelstva při projednávání rozpočtu na rok 2015, neznamená, že akce neproběhnou…

Martin Sebera