Kam kráčíš demagogie v Tišnově?

12 března, 2015 Radnice0

Demagog je původně politický vůdce (z řeckého démos = „lid“ + agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Demagogie

Ale nechci, aby tento příspěvek vyzněl nějak klamavě, ostentativně či konfrontačně. Umění řečníka je snad i ve schopnosti použít demagogii, čili ve své podstatě jde o dovednost, kterou není snadné dosáhnout. Tedy i já se pokusím nakousnout krajíc demagogie a zkusit jí poválet na jazyku…


„V Tišnově se zastavil čas“, to je název článku v Tišnovských novinách 2/2015 na s. 6 (http://tisnov.cz/soubor/tisnovske_noviny_2015-02_web_bez-kamu.pdf). No jo, ztracených téměř 110 mil. Kč v roce 2014. I jsem se ulekl, že to by byla tedy opravdu velmi špatná zpráva a nejen zpráva, ale i dopad na město jako takové. Rozhořčeně jsem otevřel rozpočet města Tišnova schválený dne 10. 2. 2014 (http://tisnov.cz/cs/dokumenty/zastupitelstvo/zapisy-z-jednani-zastupitelstva/2014-6/prilohy-7/2-4/) a začal listovat a dávat dohromady pisatelem uvedené nerealizované investice. No jasně, je to tady, autor má pravdu, rozpočet z 10. 2. 2014 plánoval:

 • autobusové nádraží a parkoviště (4 mil.)? A realita v roce 2014? Nic.
 • skalní stěna Květnice? A realita v roce 2014? Nic.
 • rekonstrukce parku (5 mil.)? A realita v roce 2014? Nic.
 • elektronická úřední deska (0,65 mil.)? A realita v roce 2014? Nic.
 • skatepark (0,7 mil.) ? A realita v roce 2014? Nic.
 • účetní sw (1,2mil.) ? A realita v roce 2014? Nic.
 • oplocení Humpolky (0,2 mil.) ? A realita v roce 2014? Nic.
 • chodníky a silnice na sídlišti Pod Květnicí (0,05 mil.) ? Nic.
 • sociálky na ZŠ „28“ (1 mil.) ? A realita v roce 2014? Nic.
 • autobusová zastávka Trnec (0,5) ? A realita v roce 2014? Nic.

Celkem: 13,3 mil. (což teda už není 110 mil.) ztracených investicí. A ještě k tomu je to třináctka… sad


No jo, ale rozpočet 2014 taky plánoval dalších 109,7 – 13,3 = 96,4 mil. Kč investic. Ale ty byly zrealizovány… Uf, tak největší obava je za mnou. Není to tragické. Ale červíček hlodá. Co se teda v roce 2014 proinvestovalo? A uvádím jen vybrané akce…

 

Akce mil. Kč
Mateřská škola Horova – hřiště v přírodním stylu 0,84
Akustické úpravy prostoru jeviště v kině Svratka 0,50
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 32,00
Mateřská škola U Humpolky – rekonstrukce sociálních zařízení 1,10
Rekonstrukce koupaliště 8,10
Cyklostezka Za Trmačovem 1,70
Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 51,68
Rekonstrukce ulice Družstevní, II. Etapa 5,80
Celkem 101,72

 


 

Co těch chybějících 13,3 mil.? Co s nimi? Tak pojďme znovu

 • autobusové nádraží a parkoviště (4 mil.)?
  • 1,5 mil. přesunuto na dofinancování akce „Nástavba ZŠ Smíškova“. Z důvodu porušení zákona v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby (DEA s.r.o.) a hrozící korekce ze strany ROP Jihovýchod byla soutěž zrušena a realizace akce byla přesunuta na rok 2015.
 • skalní stěna Květnic?
  • Projekt nestihnut z časových důvodů. V roce 2015 vyhlášen stejný dotační titul, projekt bude realizován v roce 2015.
 • rekonstrukce parku (5 mil.)?
  • Na tuto investici bylo vynaloženo celkem 478 tis. (projektové práce + osazení zábradlí na hradební zdi za kostelem). 4 mil. byly přesunuty na dofinancování Nástavby ZŠ Smíškova.
 • elektronická úřední deska (0,65 mil.)?
  • Akce přesunuta k realizaci do roku 2015
 • skatepark (0,7 mil.) ?
  • položka nestačila na opravu prvků, na pořízení nových překážek je nutná vyšší položka. Alokované finance byly použity na dofinancování jiných investičních akcí (300 tis. přesunuto na Přírodní hřiště MŠ Horova, 300 tis. přesunuto na dofinancování rekonstrukce ulice Družstevní, 100 tis použito na nákup herních prvků na hřiště-lanová pyramida)
 • účetní sw (1,2 mil.) ?
  • Akce přesunuta k realizaci do roku 2015, protože nevyšla v roce 2014 dotace.
 • oplocení Humpolky (0,2 mil.) ?
  • finance se přesunuly na rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ U Humpolky
 • chodníky a silnice na sídlišti Pod Květnicí (0,05 mil.) ?
  • nerealizováno, finance byly použity na jiný chodník.
 • sociálky na ZŠ „28“ (1 mil.)?
  • Nerealizováno protože se na akci vyčlenila v rozpočtu 2014 malá finanční částka. Ve výběrovém řízení byla cena 3,2 mil. Investice je naprojektována a přesunuta do roku 2015.
 • autobusová zastávka Trnec (0,5)?
  • Akce nerealizována z důvodu projektové nepřipravenosti. Nepodařilo se najít projektové řešení, které by vyhovovalo všem dotčeným účastníkům.

A souhrnný pohled na investice v letech 2011-2014?

rok rozpočet skutečnost
2011 35,2 57,9
2012 29,7 24,2
2013 68,9 56,1
2014 109,7 101,7

Tak doufám, že jsem se nedopustil klamného řečnického vystoupení, čísla jsou snad správně uvedená. V roce 2014 se proinvestoval největší objem financí za poslední 4 roky. Vedení pružně (snad jen na jeden případ) reagovalo na vzniklé situace a přemisťovalo investiční toky mezi sebou v rámci optimálního využití rozpočtu. Co si budeme povídat, v mnohamiliónovém rozpočtu se takové věci stávají. A kdo takovému rozpočtu nevládl, toto nepotvrdí… Stěžejní informací však zůstává, že investic v roce 2014 bylo mnoho, víc než kdykoliv předtím. Tak kde se v Tišnově ten čas zastavil? Na poli investic rozhodně ne. No ale o čem autor teda vlastně psal? Nespletl se jen?

Martin Sebera

PS: teď aby se čas (a nejen investic) nezastavil ani v letech 2015-2018 smiley