Členská schůze spolku MOST – 4. 3. 2015

4 března, 2015 MOST0

V klubovně tenisového klubu na Ostrovci se ve středu 4. 3. 2015 uskutečnila první letošní členská schůze spolku MOST.

15 přítomných členů diskutovalo především o dosavadním působení zástupců spolku v orgánech města za období od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

Dále bylo projednáno hospodaření spolku za rok 2014 a stanoveny členské příspěvky na rok 2015.

Ze schváleného rámcového plánu činnosti MOSTu vyplývá, že v letošním roce by se členská schůze měla sejít ještě třikrát.

Kromě toho uspořádá spolek několik besed či přednášek pro veřejnost. Členové se rovněž shodli na tom, že prioritou je a bude i nadále informování veřejnosti – tj. průběžné zveřejňování aktuálních informací o dění ve městě a působení zástupců spolku v orgánech města či publikování komentářů a článků k aktuálním otázkám především na webu spolku.

Jiří Dospíšil
předseda spolku MOST