Zeptali jsme se kandidujících stran

30 září, 2014 MOST, Volby 20140

Jako každému Tišnovákovi i mně přišly do schránky na konci týdne (26.9.) Tišnovské noviny. Ještě plný zážitků z poměrně klidné diskuse v kině (23. 9., video na tisnov.info), jsem byl překvapen z informací, které se na mě hrnuly z otevřených stránek:

  • Tišnov přijde kvůli chybnému postupu o nejméně 1.000.000 Kč z dotace na  projekt nadstavby ZŠ Smíškova (z doby působení starosty pana Schneidera)
  • prezentace politických stran, hnutí a uskupení, které odkazují na vlastní www stránky bez možnosti zkontaktovat se s nimi (Správný Směr, KDU-ČSL, TOP 09), na KSČM jsem žádný kontakt nenalezl
  • že byly zdárně dokončeny započaté projekty (jídelna na ZŠ Smíškova, zateplení Centra sociálních služeb…)
  • že bývalý starosta Tišnova pan Schneider reaguje na článek z předchozích Tišnovských novin (v něm plnou měrou poukazuje, čeho všeho se dopustili všichni kolem tohoto článku („TN 10/2014„), ale doufejme, že ne zcela záměrně zapomíná, že důvodem vzniku článku byly právě nesrovnalosti způsobené jím samotným)
  • že pan místostarosta Svoboda reaguje na článek „Problémy s koupelnou“ z předchozích TN (TN 09/2014)
  • že pan Sysel zajímavě poukazuje na neefektivně vynakládané prostředky nás všech na propagaci města za bývalého vedení
  • že pánové Klusák a Bábor se vyjadřují k „šikaně na úřadě“. Nezávislý audit ukázal, že šikana na úřadě existovala a to ve vysoké míře přes 30 %. A oba pánové se hájí tím, že za nimi přece měli ti zaměstnanci přijít (vzpomněl jsem si živě na svoji základní vojenskou službu a představil si, že jdu pln odhodlání za svým „mazákem“ říct, že jsem šikanován).
  • A do toho všeho pan Trakal…..

A řekl jsem si – dost!!!! . Každý z nás by se měl zajímat, co se děje v našem městě, a nebát se zeptat – PROČ? A také se nebát podepsat.
I na našem webu se objevil záhadný pan Votruba (patrně netišnovák), který vytvořil anketu “ Se Schneiderem, nebo ne?“ a již se od té doby neozval.
Svůj jediný anonym jsem napsal holce ve čtvrté třídě „Miluju tě !“. Nehodlám v dospělém věku tento způsob komunikace podporovat.

Proto jsem se rozhodl položit každému z lídrů otevřený dotaz s prosbou o zaslání odpovědi do 5. 10. 2014, 12:00 hod. Otázek lze položit každému mnoho. Vybral jsem proto pro každého jednu, která je z mého pohledu v souvislosti s jeho osobou či s jím zastupovanou stranou nejzajímavější. Jak se mi to podařilo, je na vašem posouzení. Otázky, které jsem 30. 9. 2014 lídrům zaslal, jsou zveřejněny níže.

V pondělí na našich webových stránkách zveřejníme odpovědi lídrů.

Za spolek MOST

Aleš Navrátil

otázky lídrům

Správný Směr – Ing. Vladimíra Knoflíčková
Vážená paní Knoflíčková,
vzhledem k tomu, že kontaktní mail na hnutí Správný Směr je znám až od 29. 9. 2014 a vašim předčasným odchodem z předvolební diskuse v kině dne 23. 9. 2014 jste nedala šanci občanům se vás na cokoliv zeptat, ptám se vás jako lídryně hnutí dnes. Za vaše uskupení kandiduje do zastupitelstva na pozici č. 2 podnikatel pan Oldřich Merta, jehož firma získává významné zakázky nejen z města, ale i ze svazku obcí, jehož je město Tišnov členem. V minulosti jsme již podobný střet zájmů v tišnovském zastupitelstvu zažili. A tak se tedy logicky nabízí otázka, jak vyřešíte tento potenciální velmi závažný střet zájmů?

Strana zelených – Mgr. Zdeňka Dohnálková (pozn.: lídrem Strany zelených v komunálních volbách 2014 je pan Jan Křehlík)
Vážená paní Dohnálková,
jste předsedkyní základní organizace Strany zelených v Tišnově, a přesto nekandidujete jako lídryně v letošních komunálních volbách. Znamená to, že se postupně stahujete do „politického důchodu“? Či jak jinak si to mohou občané vysvětlovat?

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – Ing. František Svoboda
Vážený pane Svobodo,
píši vám dotaz na mail tišnovské radnice, neboť na webu kdu.cz, který je jako kontaktní uveden v rámci prezentace vaší strany v posledním čísle Tišnovských novin, není jediná zmínka o tišnovské organizaci, na facebooku máte 4 roky staré informace. Nenašel jsem rovněž jedinou prezentaci nebo pozvánku na možnost seznámit se s vaším programem, prioritami a plány. Považujete takovouto komunikaci s občanem za dostatečnou?

TOP 09 – Bc. Marie Ježková
Vážená paní Ježková,
setkal jsem se s názorem, že na občany působí dosavadní prezentace TOP 09 (TN, diskuse v kině) tak, že v Tišnově kandiduje Karel Schwarzenberg. Nicméně se chci zeptat, když kandidujete na první tišnovskou starostku, jaké jsou vaše předpoklady pro tuto funkci, zejména s ohledem na Vaše dosavadní působení v Tišnově (tišnovské dění)?

ANO 2011 – Ing. Václav Šikula
Vážený pane Šikulo,
zastupitelé pan Klusák s panem Báborem uvedli v článku zveřejněném v posledních Tišnovských novinách, že se vás občané mají zeptat, kdo je pan Trakal. A tak se, pane Šikulo, ptám: jste pan Trakal? Znáte pana Trakala?

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Ing. Tomáš Komprs
Vážený pane Komprsi,
z kandidátní listiny STANu kandidovalo v minulých komunálních volbách šest kandidátů za TOP 09 (přičemž 3 z nich byli dokonce členy TOP 09) a jeden za Stranu zelených. Nesvědčí tento fakt o politickém turismu a převlékání kabátů?

Občanská demokratická strana – Ing. Karel Souček
Vážený pane Součku,
jakou cítíte jako dlouholetý člen zastupitelstva a v letech 2006-2010 člen Rady města odpovědnost za současný stav v oblasti centrálního vytápění (smluvní vztah město vs. Teplo T) a výstavbu v lokalitě Hony za Kukýrnou? Myslíte si, že občané jsou, co se týká těchto dvou témat, s přístupem města spokojeni?

Komunistická strana Čech a Moravy – Jiří Habart
Vážený pane Habarte,
jste lídrem jedné ze stran kandidujících do zastupitelstva města Tišnova. Bohužel se nám z veřejně dostupných zdrojů (web, facebook, e-mail apod.) nepodařilo najít žádné informace o vaší straně a o vás osobně. V posledním čísle Tišnovských novin byl zveřejněn pouze strohý a poměrně obecný volební program. Můžete nám, prosím, sdělit něco o vás osobně a vaší dosavadní angažovanosti v Tišnově?

Česká strana sociálně demokratická – Jan Schneider
Vážený pane Schneidere,
co jste vykonal a co se povedlo v Tišnově, občan z vaší prezentace pozná. Mám na vás tedy obrácený dotaz. Co a proč se vám nepovedlo splnit z programu ČSSD a programového prohlášení Rady z podzimu 2010? A neberte prosím (jako důvod či argument) v potaz posledního půl roku, kdy jste byl odvolán z vedení města.

„Sdružení nestraníků“ – Radovan Klusák
Vážený pane Klusáku,
v posledních Tišnovských novinách se spolu s kolegou panem Báborem zmiňujete o výsledku nezávislého „genderového auditu“ a o šikaně na úřadě za působení bývalé rady města. Z vašeho, pro mne s realitou naprosto neslučitelného a naivního tvrzení, že by vás tajemníci úřadu, jichž se za vašeho působení v Radě města vystřídalo hned několik, měli na šikanu ze strany vedení města upozorňovat, lze usuzovat, že s výsledky auditu nesouhlasíte. Domníváte se tedy, že byl genderový audit zmanipulován či zpracován tendenčně? Kromě toho jste na diskusi v kině tišnovský úřad označil jako jednu velkou drbárnu. Pominu-li nevhodnost takového výroku z úst bývalého 1. místostarosty, nesvědčí to, pokud si to skutečně myslíte, po třech letech ve vrcholné funkci spíše o špatné personální práci bývalého vedení města?

Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST) – Bc. Jiří Dospíšil
Ahoj Jirko,
již několik kandidátů a občanů se dotazovalo, co budeš ty osobně po volbách dělat, když se dostaneš do zastupitelstva, ale nebudeš za MOST účasten v Radě města na placené funkci? Vzhledem k neslučitelnosti funkce „řadového“ zastupitele a tvé současné pozice vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov, pak nenápadně přepustíš post lídra, vzdáš se svého mandátu a uchováš si „teplé úřednické křeslo“?

Prosím o odpověď do 5. 10. 2014 do 12:00 hod. Rád bych ji prezentoval na webu spolku MOST.