Naše priorita č. 1 Komunikace

21 září, 2014 MOST, Volby 20140

Nemáme „komunikaci“ uvedenou v prioritách, neboť ji považujeme za elementární a základní vlastnost. Přesto ve volebním programu hned na několika místech navrhujeme, jak dosavadní způsob komunikace s občany v městě Tišnově změníme. Budeme pečlivě dbát na mnohokolejnost komunikačních kanálů. Kromě městských médií (Tišnovské noviny, Tišnovská televize), zavedeme kulaté stoly s neziskovkami, u důležitých materiálů vyzveme odbornou i laickou veřejnost. Zřídíme tiskového mluvčího. Více využijeme možnosti webové komunikace (diskusní fóra a sociální sítě). Zavedeme informování občanů pomocí mobilních telefonů a elektronické pošty a dalších způsobů včetně osobního setkávání.

Webové stránky MOSTu už nyní umožňují komunikaci formou diskusního fóra (jsme před komunálními volbami 2014 jen 2 subjekty, které tuto možnost nabízejí) a též pomocí sociální sítě Facebook. Pevně věříme, že nezamrzneme hned po volbách jako předchozí politické strany kandidující v roce 2010, které po říjnových volbách přes 3,5 roku na svých stránkách, kterými se prezentovaly občanům, nezveřejnili NIC. Nic znamená, že zde není jediný článek, jediná zpráva, za kterou by se dala považovat snaha informovat občana o dění uvnitř stran v návaznosti na jejich působení v zastupitelstvu města Tišnova. Některé webové stránky politických stran a uskupení jsou i nyní, tři týdny před volbami, 4 roky staré anebo neexistují vůbec. Zřejmě to neznamená, že tyto strany s občany nekomunikují, my však web považujeme za standardní nástroj komunikace.

A ještě malá drobnost, ale to už je jen opravdu drobné předvolební rýpnutí do webů: k nahlédnutí jsou informace, kdy jsou prezentovány úspěchy a seznamy splněných slibů. Nejsou zde ty nesplněné…

Nevěříte? Stačí projít webové stránky…

Martin Sebera