Diskuse s lídry

24 září, 2014 MOST, Volby 20140

(aktualizováno 27.9.2014)

Setkání lídrů máme za sebou a dovoluji si toto setkání mírně okomentovat a shrnout. Že se jedná o subjektivní komentář, je jasné, jistou míru objektivity se pokouším zachovat. Omlouvám se níže jmenovaným, že jsem je v textu označoval jen příjmením…

Hned na úvod moderátorka Pavlína Langrová zmínila několik hlavních zásad politika: odvaha prosadit zájmy občana, pokora, komunikační dovednosti a umění vystupování. Je to zajímavý seznam, z celého průběhu debaty tyto atributy dostaly prostor k posouzení. V sále bylo přibližně 120 diváků a 11 lídrů všech stran a uskupení, které se zúčastní komunálních voleb 2014 v Tišnově. Lídři se v tříminutovém proslovu představili všichni, ač ne všichni následnou debatu absolvovali. Odstoupivší Knoflíčková (Správný Směr) nebyla spokojena s organizací a plánovaným průběhem debaty, svůj nesouhlas tak vyjádřila odchodem hned po zahájení. Při představování jednotlivých stran a uskupení zazněly různé pohledy na dění minulé, současné a budoucí v Tišnově, téměř unisono pak zněla informace o velké shodě volebních programů, zejména v zásadních prioritách. Ač jsem kandidát na straně MOSTu (volte 10!), snažil jsem se pečlivě vnímat vystoupení a reakce jednotlivých kandidátů, jsa aktivní občan, který se zajímá, kdo bude Tišnovu vládnout příští období.

A tak nabízím své postřehy, citace a sdělení, která zazněla, a to bez rozdělení dle tématu, vážnosti a načasování a i také (co do počtu nevyváženě) dle politických stran. A jsou to možná ty hlavní informace, které jsem si z kina odnesl:

 1. Knoflíčková (Správný Směr)
  • kandidáti chtějí vidět dál než za hranice města, a také dál, než za horizont jednoho funkčního období
 2. Křehlík (Zelení)
  • máme slušný koaliční potenciál, jsou zkušení odborníci i ryzí aktivisté
  • strana bez korupčních skandálů
 3. Svoboda (KDU-ČSL)
  • zkušenost, jsme ve vedení velmi dlouho, vážíme si podpory občanů, chceme v tom vytrvat
 4. Ježková (TOP 09)
  • Karla Schwazenberga všichni znáte a spolu to dokážeme
  • nebojte se tišnováci zvolit první starostku
 5. Šikula (ANO 2011)
  • po odchodu z funkce tajemníka byl osloven mnoha občany a proto kandiduje
 6. Komprs (STAN)
  • z pozice starosty má o některých akcích větší přehled než ostatní
  • Tišnov je náš domov
 7. Souček (ODS)
  • předal všem dámám kytici
  • Ezopův citát: malé zloděje věšíme a velkým svěřujeme veřejné funkce
  • zajímavý záměr se sousedskou knihovničkou a půjčovnou kol.
 8. Habart (KSČM)
  • dostal se „do úzkých“ při debatě o městské policii, kdy na závěr přiznal, že o tématu neví vše, takže si to zjistí; to je sympatické, protože člověk opravdu nemůže vědět vše
  • s lidmi pro lidi
 9. Schneider (ČSSD)
  • většina kandidátů na listině jsou ženy
  • ač program zveřejnila ČSSD až den před touto debatou, mluvil o prioritách velmi zasvěceně, zkušenosti dlouholetého člena vedení města byly znát
  • poučení z předchozího neúspěchu v minulém volebním období
  • „měníme Tišnov k lepšímu“
 10. Dospíšil (MOST)
  • kandidáti MOSTu jsou nezávislí na politických stranách a podnikatelích. V případě účasti v příštím zastupitelstvu podnikatelé na kandidátce nebudou žádat o zakázky města.
  • ambicí MOSTu je spojovat, ne rozdělovat
 11. Klusák (Sdružení nestraníků)
  • v roce 2010 se dostali do zastupitelstva Tišnov jako občané nespokojení se stavem komunální politiky, vítá různorodost i v letošních volbách, svědčí to opět o jisté nespokojenosti občanů
  • Tišnovský úřad je taková drbárna

Interakce:

 • přestřelka Komprs-Schneider o krácení dotace související s dostavbou ZŠ Tišnov, Smíškova. Debata však skončila bez výsledku. Tak jak to teda je?

Dotazy:

 • Jak to bude s nemocnicí? Je zatím studie, ale obecně informací je málo. Bude to ústav sociální péče a nemocnice? Jak bude stavba realizována? A dopravní obslužnost?
 • Jak to bude a proč není ukončen „územní plán“? Informací bylo více, debata skončila „remízou“. Kdo však koho přediskutoval, těžko říct?
 • Fair Trade podporují všichni
 • Na financování kampaně jednotlivých politických stran je předčasné ptát se před 11. říjnem, ale kdo kampaní prošel tuší, kolik přibližně stojí jednotlivé aktivity a porovnání může být zajímavé
 • Šikana? Otázka i odpověď padla…
 • Alternativní školství. Poukazuje se na jen to špatné v českém školství a zapomíná se na to dobré. V alternativních se vychvaluje jen to dobré, ale znají rodiče a podporovatele tohoto způsobu i slabé stránky? Slabé stránky vnitřní, dále vzhledem k vnějším podmínkám, požadavky kladené na rodiče, vyučující? Pokud ano, pak je vše v pořádku…
 • etické kodexy: téměř vždy souvisely s desaterem. Desatero programu má i MOST a navíc i číslo „10“

 

Úvodní projev absolvovali ve stoje: Křehlík, Svoboda, Komprs, Dospíšil
Úvodní projev absolvovali vsedě: Knoflíčková, Ježková, Šikula, Souček, Habart, Schneider, Klusák

Na závěr patří díky pořadatelům CONTINUUM VITAE a Tišnov žije! Není to jednoduché uspořádat debatu obecně a navíc takto zaměřenou. I tak musím ocenit, jakou nakonec debata měla průběh a výsledek. K jednotlivým připomínkám z různých stran, co se komu nelíbilo, co pořadatelé neprovedli a provést měli, co mělo být uděláno a uděláno nebylo, to už mi nepřísluší komentovat. Ať hodí první kamenem ten, kdo již něco podobného zorganizoval a bez jediného zaváhání a chyby…

Poznámka do debaty a k rozboru: Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost 1.ledna 2014, ve vztahu ke zveřejňování audivizuálních záznamů výslovně stanoví, že „svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.“ (§ 88 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.)

Tak a teď se voliči rozhodni, koho zvolit. Já už to ale vímsmiley. Jo!

Martin Sebera

 

V pátek 26. 9. 2014 bylo vloženo na youtube kanál „Tišnov žije!“ video z debaty